PROJECTE D’INNOVACIÓ EDUCATIVA EN ECONOMIA DEL BÉ COMÚ EBC DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

 

PROJECTE D’INNOVACIÓ EDUCATIVA EN ECONOMIA DEL BE COMÚ 

  • Finalitat i objectius del Projecte:

Creació i posterior consolidació d’un Grup estable i una xarxa d’innovació educativa en matèria de l’Economia del Bé Comú EBC amb la finalitat d’introduir continguts relacionats amb el model de la EBC en las titulacions universitàries i en el currículum docent dels Ensenyaments en Primària i Secundària (Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius). La coordinació del Grup correspon a la Càtedra en EBC GVA-UVEG de la Universitat de València.

Es tracta d’un plantejament transversal en els àmbits de l’ensenyament universitari i de l’ensenyament de Primària i Secundària, la xarxa estarà formada per professors dels dos nivells educatius proposats i afectarà al conjunt de l’ensenyament del País Valencià. El projecte va dirigit tant a professors com a estudiants i afecta a totes aquelles assignatures relacionades amb l’Economia i l’Economia de l’Empresa dels següents cicles: universitari, batxillerat, cicles formatius, ESO i primària.

Els objectius concrets del Projecte són:

  1. Creació i posterior consolidació d’un Grup i d’una Xarxa de Innovació Docent en matèria de la EBC en els nivells d’ensenyament Universitari i de Primària i Secundària.
  2. Generació i millora de recursos docents multimèdia en torn al model de la EBC enfocats tant professors com a alumnes dins de l’ensenyament universitari i l’ensenyament de Primària i Secundària.
  3. Adquisició de noves habilitats multimèdia per part dels membres del Grup de Innovació Docent en matèria de EBC.
  • Resultats i aplicabilitat: 

Els resultats que es pretenen aconseguir amb el desenvolupament del Projecte són:

  1. Creació i consolidació del Grupo de Innovació Docent GID en Economia del Bé Comú EBC.
  2. Creació d’una Xarxa de professors especialitzats en la docència en el model de la EBC.
  3. Elaboració de nous materials docents multimèdia sobre el model de la EBC.
  4. Formació i adquisició d’habilitats dels membres del GID en EBC per a la formació docent.

Els resultats obtinguts en el present projecte seràn d’aplicació a les diferents assignatures sobre economia i economia de l’empresa, desenvolupament social sostenible dels ensenyaments en universitats i en Primària i Secundària i suposaran la millora en la capacitació dels professors participants en el projecte. Es preveu també ampliar la xarxa amb universitats i centres d’ensenyament de Primària i Secundària d’altres comunitats autònomes on existisca també una Càtedra en EBC com és el cas de la Universitat de Barcelona o tinguen intenció de constituir-la en un futur pròxim.

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 7 13 ?